Mellom Gårdås gård.

Gården vår ligger i Flesberg kommune på vestsiden av Numedalslågen vest for Lampeland.

Mellom Gårdås var tidligere en tradisjonelt melk- og skogsgård. Storfe og melkeproduksjon  sluttet vi med i 2002.

I dag er det biene som er våre husdyr. Skogen er fortsatt viktig for gården og ikke minst hytteområde Blestølen Hyttegrend.

  Vi produserer  økologiske jordbær og bringebær. Direkte salg til kunder via REKO ringen i Kongsberg og Drammen.

Lampeland Hotel, Blefjell Lodge, Lyngdal Handel og Blestua selger våre produkter. 

                   

 

 

     Kontakt:    Telefon 48507020  eller  93091018

       e-post: h-garaas@online.no  eller monabo@outlook.com